Fysiotherapie Sarah Birnie (ongecontracteerd)

Reguliere zitting fysiotherapie: € 28,50
Reguliere zitting fysiotherapie aan huis € 36,50
Lange zitting fysiotherapie in praktijk € 38,50
Intake en onderzoek na screening € 38,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 38,50
Intake en onderzoek aan huis € 44,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 44,00
Niet nagekomen afspraak € 28,50
Tarievenlijst Fysiotherapie Sarah Birnie  (zonder contract)

Fysiotherapeute Sarah Birnie heeft meer dan 15 jaar ervaring en is nu werkzaam zonder contracten met de zorgverzekeraars. Dit hoeft voor u geen gevolgen te hebben, vraag ons gerust om meer informatie. Door het niet tekenen van contracten heeft zij meer mogelijkheid om het aantal behandelingen aan te passen aan uw klacht/blessure. Er zijn meerdere verzekeraars die gewoon het gehele bedrag vergoeden. Bij sommige verzekeraars kan het zijn dat u per behandeling een paar euro eigen bijdrage heeft.

Bij Fit & Soul aan de Amstel streven we naar een hoge kwaliteit van behandelingen daarom staat Sarah Birnie gewoon geregistreerd in Het Centraal Kwaliteits Register (CKR)

Tevens zeer interessant voor mensen zonder aanvullende verzekering. Om fysiotherapie voor deze doelgroep goed betaalbaar en bereikbaar te houden werken beide fysiotherapeuten met een tarief dat lager ligt dan bijna alle praktijken in de directe omgeving.

Mocht u verhinderd zijn een reeds gemaakte afspraak na te komen, dan verwachten wij dat u deze afspraak uiterlijk 24 uur van te voren afzegt. U kunt dit telefonisch of per mail doen (zie contact). Doet u dit niet dan behoudt de praktijk zich het recht voor, het bedrag van de behandeling bij u in rekening te brengen.
Tarievenlijst Fysiotherapie bij  Annick Verleur
Reguliere zitting fysiotherapie: € 31,50
Reguliere zitting fysiotherapie aan huis € 42,50
Lange zitting fysiotherapie in praktijk € 40,00
Intake en onderzoek na screening € 39,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 39,50
Intake en onderzoek aan huis € 50,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 50,00
Niet nagekomen afspraak € 31,50